دوره آموزشی اسکای دایوینگ و چتر بازی: تجربه‌ای جذاب و هیجان‌انگیز

اسکای دایوینگ

تجربه دوره اسکای دایوینگ و چتر بازی استاد احمد صفائی : بارها و بارها مشاهده کرده ام که شخصی که از روی کنجکاوی اقدام به پرش دونفره با مربی کرده است، به محضی که پایش به زمین رسید در اولین دوره آموزش بعدی ثبت نام کرده تا خود نیز یک چترباز سقوط آزاد شود و […]